De bestuurders van Stichting Afterbeat zijn enthousiaste christenen met passie voor evangelisatie onder tieners en jongeren. Stichting Afterbeat is in Veendam begonnen met het organiseren van een sportdag in 2008. Daarna ontstond het idee om in combinatie met muziek tieners op straat te bereiken. Na de sportdag was er een muziek concert maar de focus tijdens dit concert lag veel op aanbidding en niet op evangelisatie.

In 2009 kwam voor het eerst de naam Afterbeat in beeld. We zochten een mooie naam in combinatie met sport. Het moest een soort festival worden met sport & muziek. Uiteindelijk vonden de we naam Afterbeat die we meteen erg mooi vonden. Niet alleen de naam zelf, maar ook het idee dat er meer is “after the beat”, vonden we heel goed passen. Het Sport & Afterbeat festival werd groots opgezet en er kwamen +/- 300 jongeren sporten. Maar het bleek erg lastig om de jongeren ook bij het muziek gedeelte te betrekken waar het evangelie werd verteld.

afterbeat 2010 sharon kipsHet jaar daarna in 2010 probeerden we het iets groter op te zetten en een bekende naam toe te voegen aan de line-up van het muziekgedeelte. Sharon Kips was X-Factor winnares en in 2010 Popstar finalist en werd als publiekstrekker ingezet. Het sporttoernooi trok +/-450 jongeren en het muziekgedeelte rond de 150. Het festival was fantastisch, maar het muziekgedeelte trok toch te weinig publiek. In 2011 is er nog een poging gedaan om in het theater gebouw een Afterbeat Festival op te zetten in Veendam maar het bestuur had sterk de indruk dat God andere plannen had. We besloten te stoppen met het festival concept maar wel door te gaan met de sporttoernooien. Vooral zaalvoetbal was erg populair, dus dit werd doorgezet in de kerstvakanties.

Buitenlandse bands

In 2011 trok Afterbeat de eerste buitenlandse band naar Veendam. New wave band The Violet Burning kwam spelen in café Rembrandt die zijn grote zaal gratis beschikbaar stelde voor een concert. Dit was het begin van iets nieuws. De New Wave band trok ongeveer 150 mensen maar doordat de zaal niet al te groot was was de beleving enorm leuk voor het publiek. Toch bleef het in de ogen van de bestuurders nog steeds teveel een “christelijk feestje”. Samen hadden we het gevoel dat God ons een andere richting in wilde.

Wipe Out

In de zomer van 2011 organiseerde Stichting Afterbeat met behulp van subsidies een enorme Wipe Out in het Borgerspark te Veendam. Dit was een enorm succes en veel niet kerkelijke jongeren uit de regio hadden zich opgegeven om met hun team mee te doen aan de Wipe Out. Het evenement trok rond de 250 deelnemers en 150 bezoekers. Na de Wipe Out hadden we in een grote tent een concert met de band Insalvation. Dit concert werd niet echt bezocht door de bezoekers van de Wipe Out. De puzzel om jongeren te trekken naar het muziekgedeelte van Afterbeat was nog niet klaar.

Scholen

De wens was al langer om op de scholen actief te kunnen zijn om daar jongeren te kunnen uitnodigen voor onze evenementen. Dit bleek erg lastig. Er waren in het verleden momenten dat zelfs posters en flyers niet gewenst waren op de scholen. Toch wilden we nog eens een poging doen. Doordat een kerk binnen Veendam ging kerken in het Ubbo Emmius college besloten we een concert te gaan organiseren in de kantine van die school. Alles was voor handen. Licht, geluid en we konden zelf een stukje catering verzorgen. We boekten de jonge punkband Everyday Sunday uit de Verenigde Staten en we vroegen aan de scholen in Veendam of we in de pauzes met de bands een korte show mochten geven om jongeren uit te nodigen voor een gratis concert. Ineens leek er iets te veranderen bij de scholen en ze vonden het een leuk initiatief. Het concert werd bezocht door +/- 150 jongeren en het merendeel everyday sundayvan de jongeren kwam regelrecht vanuit de scholen uit Veendam. Tijdens het concert werd een getuigenis verteld van een van de bandleden en het leek de jongeren te raken. We hadden eindelijk het gevoel dat we in de goede richting zaten. Dit is de richting die God ons wijst.

Twee maanden na het concert met Everyday Sunday organiseerde Stichting Afterbeat een zaalvoetbaltoernooi. Dit werd erg druk bezocht met ongeveer 300 bezoekers. We merkten dat met de zaalvoetbaltoernooien de leeftijden van de jongeren veel hoger lag dan onze eigenlijke doelgroep. Vlak daarna in februari 2012 probeerden we deze tactiek nog een keer met de band Everfound uit Denver (USA). Het bezoekersaantal lag iets lager maar weer waren er weer jongeren aanwezig vanuit de scholen.

We begonnen na dit concert ook steeds meer de straat op te zoeken. Voornamelijk met onze ambassadeur MC Prophet (hedendaags Tafariz) gingen we tijdens de koningsmarkt de straat op om optredens te doen en tegelijk het evangelie te vertellen. De drang om jongeren het evangelie te vertellen bleef. We grepen elke mogelijkheid aan om iets te kunnen organiseren omdat we wisten dat God een bedoeling had met Afterbeat. We merkten dat als we uitstapten in geloof, God de stichting wel zou vormen zoals Hij het wil.

Groot concert Leeland

God liet duidelijk zien welke deuren open bleven en welke open gingen. En ook de deuren die open gingen konden soms erg veel strijd opleveren, maar tegelijk antwoorden. 2012 was het meest actieve jaar van Stichting Afterbeat Veendam. We hadden al een concert gehad met Everfound en we waren in april de staat op gegaan met MC Prophet. In juli dat jaar hadden we een derde evenement geplant. Dit zou een groot risico zijn omdat de kosten behoorlijk hoog waren. We hadden de band Leeland geboekt uit de VS. Deze band was binnen christelijk Nederland erg populair. Insalvation stond in het voorprogramma en Afterbeat hoopte met dit concert wat naamsbekendheid te krijgen onder christenen omdat we het wel belangrijk vonden dat er ook christenen naar ons evenement bleven komen. Daarnaast hoopte de Stichting wat geld te verdienen aan ticketverkoop en sponsorwerving.

Tijdens het concert gebeurden er geweldige dingen. Een jongen kocht een kaart (20 euro) en kwam tijdens het concert tot bekering. Tegelijk kwam er een man naar iemand van het bestuur en vertelde dat hij blij was dat we vertaling geregeld hadden voor het praatje tijdens het concert. Dit was een wonder, aangezien er geen vertaler aanwezig was geweest. God was duidelijk aanwezig tijdens het concert waarin centraal stond dat de kerk  “het stof van de kleren moest schudden”. “We moeten opstaan” was de boodschap van Leeland. Geestelijk gezien is er ook veel veranderd in Veendam na dat concert. De ander kant was dat de ticketverkoop erg slecht was verlopen ondanks het bezoekersaantal van 350. Uiteindelijk zorgde God voor sponsoren na het concert waardoor we tot op de laatste cent alles konden betalen. Dit is elke keer de grote lijn geweest van onze Stichting. God voorziet. Toch hadden we het idee dat we een les moesten trekken uit het grote risico wat we namen. Is dat wat God wil? Met God is alles mogelijk maar moeten we ook niet gewoon ons gezonde verstand blijven gebruiken? God vraagt immers ook goed rentmeesterschap.

Een nieuwe weg

Omdat het concert van Leeland een te groot risico was achteraf besloten we toch weer de focus te hebben op het geven van kleinere concerten. Er was inmiddels geen geld meer in de kas. Dus we konden geen concert meer voor de kerstvakantie organiseren terwijl dit wel in de planning stond. We besloten om maar even geen concert te organiseren en het aan God over te laten. Plotseling kregen we een telefoontje van een boekingsagent uit Duitsland die een probleem had. Hij had een tour met 4 buitenlandse bands en moest voor 1 nacht nog een overnachting regelen voor deze bands. De voorkeur lag in Nederland omdat ze de dag erna een concert hadden in het noorden van het land. Dus Veendam zou ideaal zijn. De deal was als wij een overnachting + maaltijden konden regelen, 3 van de 4 bands gratis een akoestisch concert zouden geven. God liet zien dat bij hem alles mogelijk was en dat we niet zomaar iets aan ons voorbij konden laten gaan. De bands Sacrety (Dui), Spoken (USA) en Rightious Vendetta (USA) gaven in de maand oktober een fantastisch concert in Grand Cafe Rembrandt.

In 2013 begon God duidelijk te spreken na het eerste concert in februari van dat jaar. Everyday Sunday kwam weer naar Veendam en weer stelde de eigenaar van Rembrandt zijn grote zaal tot zijn beschikking. De zaal was behoorlijk vol met +/- 200 bezoekers. In mei van dit jaar kwam in samenwerking met Events4Christ de Canadese band Newworldson naar Veendam. De Jinx stelde de club beschikbaar tegen goede voorwaarden en het was een fantastisch muzikaal spektakel. Echter er was een enorme teleurstelling. Op de gastenlijst stond geen naam van iemand uit Veendam, niemand kwam uit Veendam. Uit het hele land waren ongeveer 250 bezoekers op het concert af gekomen, maar zeer weinig mensen uit de regio. Nu werd het de stichting toch wel erg duidelijk dat grote concerten voor christelijk entertainment toch niet de weg was die God voor ogen had met Afterbeat. Ondanks dat de financiële risico’s afgedekt waren door Events4Christ, werd duidelijk dat dit niet de weg was die we moesten blijven volgen.

In de “Gunst van het volk”

Tijdens het concert in februari met Everyday Sunday was er een dj meegekomen uit Denver (USA) die ook een bijdrage leverde aan de show van de band. Deze dj was Tim Heil en hij was 1 van de twee Dj’s uit de Transform DJs. Na dat concert hielden we contact en uiteindelijk bleek dat de Dj’s een Europese tour hadden in november. Er waren helaas te weinig inkomsten om mee te liften op de tour. Toch drongen de Dj’s er op aan dat ze graag naar Veendam wilden komen voor een show. Omdat we tot nu toe alleen ervaring hadden met volledige bands was Afterbeat wat terughoudend, maar besloot toch te onderzoeken wat God wilde met deze Dj’s. We besloten workshops op de scholen aan te bieden met deze Dj’s om vervolgens gratis kaarten weg te geven voor de show. Rembrandt besloot weer de grote zaal gratis beschikbaar te stellen voor een concert en de scholen waren ineens razend enthousiast over de workshops die we aanboden. De show werd druk bezocht met 270 gereserveerde kaarten van jongeren uit de scholen. Precies wat we altijd al wilden. Jongeren die God niet kenden op een concert! Tijdens het concert werd het evangelie gedeeld door 1 van de Dj’s en jongens die stoer binnen kwamen lopen zaten even later huilend bij de nazorg. Een groot wonder wat er gebeurde. God liet duidelijk zien dat dit de weg was. Na het concert zaten de bestuursleden na te praten in de auto over wat er nu eigenlijk gaande was. Plotseling kregen we een tweet met de bijbeltext uit Handelingen.  Handelingen: 2:47 Ze prezen God en stonden in de gunst bij het hele volk. En iedere dag vergrootte de Heer de groep van hen die gered worden.

Alles leek duidelijk te worden. God heeft de tijd genomen om de harten van mensen in Veendam te bewerken. Juist in Veendam waar slechts 2% van de bevolking geregistreerd staat als christen laat God zien dat als we in de gunst van het volk staan, alles in zijn naam mogelijk is. Maar tegelijk zorgt God ervoor dat wij als mensen aantrekkelijk zijn. Scholen waar we niet welkom waren, heten ons welkom en de plaatselijke horeca ondernemers verwelkomden ons in hun club of bar. Na 2013 besloten we de focus voorlopig alleen te hebben op deze werkwijze. Workshops op scholen, gratis kaarten uitdelen en een show in de plaatselijke bar of discotheek. In 2014 bleek dat deze visie/formule die, door Gods weg te volgen, naar voren kwam, weer een succes. Meer dan 550 jongeren kwam naar de plaatselijke club voor een show met de Transform DJs en MC Prophet. Ook kwam er een een 2e locatie in Kolummerzwaag, Afterbeat Noord Oost Friesland.

Ondertussen nu in 2017 werken we nog steeds met dezelfde formule en kijken we of we nog meer projecten zoals deze in Nederland kunnen wegzetten. Op dit moment zijn we zelfs bezig om een officiële Afterbeat Stichting op te zetten in Groot Brittanië. In Dunfermline (Schotland) hebben we in 2016 onze eerste show gehad en in 2017 willen we hier een vervolg aan geven.