[:nl]

ANBI Stichting

Stichting Afterbeat is een ANBI Stichting. Hier vindt u de volledige gegevens van onze stichting:

Naam instelling: Stichting Afterbeat

RSIN-nummer: 823229026

KvK-nummer: 51338025

Postadres: Beneden Westerdiep 85B, 9645 AG Veendam, Nederland

Email: info@afterbeatveendam.nl

 

Bestuurssamenstelling:

Tirza de Vries: Voorzitter

Jan Lanser: Bestuur

Bennie Hollander: Penningmeester

Henk Noordhuis: Secretaris

 

Beloningsbeleid:

Alle bestuursleden werken geheel op vrijwillige basis. Alleen daadwerkelijk gemaakte kosten, gemaakt in het kader van het organiseren van muziekoptredens en/of sportactiviteiten, worden vergoed.[:en]

ANBI Stichting

Afterbeat is a foundation with an ANBI status. Find the complete data of our foundation here below:

Name foundation: stichting Afterbeat

RSIN-number (identification number for legal entities and associations): 823229026

KvK-nummer (number for chamber of commerce): 51338025

Postal adress: Weddermarke 19, 9698 AX Wedde

Email: info@afterbeatveendam.nl

Board members:

Ailke Elzo Stoel, chairman

Peter Godfried de Groot, treasurer

Reward policy:

All board members work completely voluntary. Only actual costs, made in hosting musical performances and/or sport activities, are reimbursed.

[:]