Stichting Afterbeat is een officiële ANBI gecertificeerde stichting. Dit betekent dat uw gift aan stichting Afterbeat via de belastingdienst aftrekbaar is. Om het makkelijker te maken is er nu ook de mogelijkheid om te doneren via onze website. Bij een maandelijkse donatie van minimaal €5,- krijgt u van ons gratis minimaal 2x per jaar ons nieuwe magazine Bless Up!

Uw donatie is meer dan welkom en we hopen dat u wilt overwegen om een sponsor van Afterbeat te worden!

5-euro-donatie-afterbeat-bless-upp-gratis 10-euro-donatie-afterbeat-bless-upp-gratis eenmalige-vrije-donatie-afterbeat maandelijkse-vrije-donatie-afterbeat-bless-upp-gratis

Uiteraard is het ook mogelijk om zelf een (maandelijkse) bijdrage over te maken op Rabobank: reknr. NL60RABO0158531604 (BIC RABONL2U) t.n.v. Stichting Afterbeat Veendam.

Draag structureel bij aan het zendingswerk van Stichting Afterbeat Veendam met een periodieke schenking. Met een periodieke schenking geeft u ons zekerheid voor de toekomst. Op basis hiervan kunnen we voor een aantal jaar doorrekenen welke steun we zullen ontvangen.

In een schriftelijke overeenkomst legt u vast welk bedrag u jaarlijks voor minimaal vijf jaar wilt schenken. Stichting Afterbeat heeft een ANBI-status. Uw gift is dus fiscaal aftrekbaar en Stichting Afterbeat hoeft geen schenkingsrecht af te dragen. Met een periodieke schenking profiteert u van het maximale belastingvoordeel: er geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag.