De bestuurders van Stichting Afterbeat zijn enthousiaste christenen met passie voor evangelisatie onder tieners en jongeren. Stichting Afterbeat is in Veendam begonnen met het organiseren van een sportdag in 2008. Daarna ontstond het idee om in combinatie met muziek tieners op straat te bereiken met het evangelie. Na de sportdag was er een muziek concert maar de focus tijdens dit concert lag veel op aanbidding en niet op evangelisatie.

In 2009 kwam voor het eerst de naam Afterbeat in beeld. We zochten een mooie naam in combinatie met sport. Het moest een soort festival worden met sport & muziek. Uiteindelijk vonden de we naam Afterbeat die we meteen erg mooi vonden. Niet alleen de naam zelf, maar ook het idee dat er meer is “after the beat”, vonden we heel goed passen. Het Sport & Afterbeat festival werd groots opgezet en er kwamen +/- 300 jongeren sporten. Maar het bleek erg lastig om de jongeren ook bij het muziek gedeelte te betrekken.

afterbeat 2010 sharon kips

Sharon Kips bij Sport & Afterbeat Festival

Het jaar daarna in 2010 probeerden we het iets groter op te zetten en een bekende naam toe te voegen aan de line-up van het muziekgedeelte. Sharon Kips was X-Factor winnares en in 2010 Popstar finalist en werd als publiekstrekker ingezet. Het sporttoernooi trok +/-450 jongeren en het muziekgedeelte rond de 150. Het festival was fantastisch, maar het muziekgedeelte trok toch te weinig publiek. In 2011 is er nog een poging gedaan om in het theater gebouw een Afterbeat Festival op te zetten in Veendam maar het bestuur had sterk de indruk dat God andere plannen had. We besloten te stoppen met het festival concept maar wel door te gaan met de sporttoernooien. Vooral zaalvoetbal was erg populair, dus dit werd doorgezet in de kerstvakanties.

Buitenlandse bands

In 2011 trok Afterbeat de eerste buitenlandse band naar Veendam. New wave band The Violet Burning kwam spelen in café Rembrandt die zijn grote zaal gratis beschikbaar stelde voor een concert. Dit was het begin van iets nieuws. De New Wave band trok ongeveer 150 mensen maar doordat de zaal niet al te groot was was de beleving enorm leuk voor het publiek. Toch bleef het in de ogen van de bestuurders nog steeds teveel een “christelijk feestje”. Samen hadden we het gevoel dat God ons een andere richting in wilde.

Wipe Out

In de zomer van 2011 organiseerde Stichting Afterbeat met behulp van subsidies een enorme Wipe Out in het Borgerspark te Veendam. Dit was een enorm succes en veel niet kerkelijke jongeren uit de regio hadden zich opgegeven om met hun team mee te doen aan de Wipe Out. Het evenement trok rond de 250 deelnemers en 150 bezoekers. Na de Wipe Out hadden we in een grote tent een concert met de band Insalvation. Dit concert werd niet echt bezocht door de bezoekers van de Wipe Out. De puzzel om jongeren te trekken naar het muziekgedeelte van Afterbeat was nog niet klaar.

Scholen

De wens was al langer om op de scholen actief te kunnen zijn om daar jongeren te kunnen uitnodigen voor onze evenementen. Een beetje naar het voorbeeld van The Message Trust in Manchester. Een organisatie die via scholenwerk met bands in scholen lessen verzorgd. Echter dit bleek erg lastig. Er waren in het verleden momenten dat zelfs posters en flyers niet gewenst waren op de scholen. Toch wilden we nog eens een poging doen.

Doordat een kerk binnen Veendam ging kerken in het Ubbo Emmius college besloten we een concert te gaan organiseren in de kantine van die school. Alles was voor handen. Licht, geluid en we konden zelf een stukje catering verzorgen. We boekten de jonge punkband Everyday Sunday uit de Verenigde Staten en we vroegen aan de scholen in Veendam of we in de pauzes met de bands een korte show mochten geven om jongeren uit te nodigen voor een gratis concert. Ineens leek er iets te veranderen bij de scholen en ze vonden het een leuk initiatief. Het concert werd bezocht door +/- 150 jongeren en het merendeel everyday sundayvan de jongeren kwam regelrecht vanuit de scholen uit Veendam. Tijdens het concert werd een getuigenis verteld van een van de bandleden en het leek de jongeren te raken. We hadden eindelijk het gevoel dat we in de goede richting zaten. Dit is de richting die God ons wijst.

Twee maanden na het concert met Everyday Sunday organiseerde Stichting Afterbeat een zaalvoetbaltoernooi. Dit werd erg druk bezocht met ongeveer 300 bezoekers. We merkten dat met de zaalvoetbaltoernooien de leeftijden van de jongeren veel hoger lag dan onze eigenlijke doelgroep. Vlak daarna in februari 2012 probeerden we deze tactiek nog een keer met de band Everfound uit Denver (USA). Het bezoekersaantal lag iets lager maar weer waren er weer jongeren aanwezig vanuit de scholen.

We begonnen na dit concert ook steeds meer de straat op te zoeken. Voornamelijk met onze ambassadeur MC Prophet gingen we tijdens de koningsmarkt de straat op om optredens te doen en tegelijk het evangelie te vertellen. De drang om jongeren positief te stimuleren in het zoeken van hun talent en het evangelie te vertellen bleef. We grepen elke mogelijkheid aan om iets te kunnen organiseren omdat we wisten dat God een bedoeling had met Afterbeat. We merkten dat als we uitstapten in geloof, God de stichting wel zou vormen zoals Hij het wil.

Groot concert Leeland

God liet duidelijk zien welke deuren open bleven en welke open gingen. En ook de deuren die open gingen konden soms erg veel strijd opleveren, maar tegelijk antwoorden. 2012 was het meest actieve jaar van Stichting Afterbeat Veendam. We hadden al een concert gehad met Everfound en we waren in april de staat op gegaan met MC Prophet. In juli dat jaar hadden we een derde evenement geplant. Dit zou een groot risico zijn omdat de kosten behoorlijk hoog waren. We hadden de band Leeland geboekt uit de Verenigde Staten. Deze band was binnen christelijk Nederland erg populair. Insalvation stond in het voorprogramma en Afterbeat hoopte met dit concert wat naamsbekendheid te krijgen onder christenen omdat we het wel belangrijk vonden dat er ook christenen naar ons evenement bleven komen. Daarnaast hoopte de Stichting wat geld te verdienen aan ticketverkoop en sponsorwerving.

Tijdens het concert gebeurden er geweldige dingen. Een jongen kocht een kaart (20 euro) en kwam tijdens het concert tot bekering. Tegelijk kwam er een man naar iemand van het bestuur en vertelde dat hij blij was dat we vertaling geregeld hadden voor het praatje tijdens het concert. Dit was een wonder, aangezien er geen vertaler aanwezig was geweest. God was duidelijk aanwezig tijdens het concert waarin centraal stond dat de kerk  “het stof van de kleren moest schudden”. “We moeten opstaan” was de boodschap van Leeland. Geestelijk gezien is er ook veel veranderd in Veendam na dat concert. De ander kant was dat de ticketverkoop erg slecht was verlopen ondanks het bezoekersaantal van 350. Uiteindelijk zorgde God voor sponsoren na het concert waardoor we tot op de laatste cent alles konden betalen. Dit is elke keer de grote lijn geweest van onze Stichting. God voorziet. Toch hadden we het idee dat we een les moesten trekken uit het grote risico wat we namen. Is dat wat God wil? Met God is alles mogelijk maar moeten we ook niet gewoon ons gezonde verstand blijven gebruiken? God vraagt immers ook goed rentmeesterschap.

Een nieuwe weg

Omdat het concert van Leeland een te groot risico was achteraf besloten we toch weer de focus te hebben op het geven van kleinere concerten. Er was inmiddels geen geld meer in de kas. Dus we konden geen concert meer voor de kerstvakantie organiseren terwijl dit wel in de planning stond. We besloten om maar even geen concert te organiseren en het aan God over te laten. Plotseling kregen we een telefoontje van een boekingsagent uit Duitsland die een probleem had. Hij had een tour met 4 buitenlandse bands en moest voor 1 nacht nog een overnachting regelen voor deze bands. De voorkeur lag in Nederland omdat ze de dag erna een concert hadden in het noorden van het land. Dus Veendam zou ideaal zijn. De deal was als wij een overnachting + maaltijden konden regelen, 3 van de 4 bands gratis een akoestisch concert zouden geven. God liet zien dat bij hem alles mogelijk was en dat we niet zomaar iets aan ons voorbij konden laten gaan. De bands Sacrety (Dui), Spoken (USA) en Rightious Vendetta (USA) gaven in de maand oktober een fantastisch concert in Grand Cafe Rembrandt.

In 2013 begon God duidelijk te spreken na het eerste concert in februari van dat jaar. Everyday Sunday kwam weer naar Veendam en weer stelde de eigenaar van Rembrandt zijn grote zaal tot zijn beschikking. De zaal was behoorlijk vol met +/- 250 bezoekers.

In mei van dit jaar kwam in samenwerking met Events4Christ de Canadese band Newworldson naar Veendam. De Jinx stelde de club beschikbaar tegen goede voorwaarden en het was een fantastisch muzikaal spektakel. Echter er was een enorme teleurstelling. Op de gastenlijst stond geen naam van iemand uit Veendam, geen enkele bezoeker kwam uit Veendam. Uit het hele land waren ongeveer 250 bezoekers op het concert af gekomen, maar zeer weinig mensen uit de regio. Nu werd het de stichting toch wel erg duidelijk dat grote concerten voor christelijk entertainment toch niet de weg was die God voor ogen had met Afterbeat. Ondanks dat de financiële risico’s afgedekt waren door Events4Christ, werd duidelijk dat dit niet de weg was die we moesten blijven volgen.

De geestelijke doorbraak: “Gunst van het volk”

Tijdens het concert in februari 2013 met Everyday Sunday was er een dj meegekomen uit Denver (USA) die ook een bijdrage leverde aan de show van de band. Deze dj was Tim Heil en hij was 1 van de twee Dj’s uit de Transform DJs. Na dat concert hielden we contact en uiteindelijk bleek dat de Dj’s een Europese tour hadden in november. Er waren helaas te weinig inkomsten om mee te liften op de tour. Toch drongen de Dj’s er op aan dat ze graag naar Veendam wilden komen voor een show. Omdat we tot nu toe alleen ervaring hadden met volledige bands was Afterbeat wat terughoudend, maar besloot toch te onderzoeken wat God wilde met deze Dj’s.

We besloten een volgende stap naar het voorbeeld van The Message Trust te nemen. Jonathan Burgess van de Transform DJs kwam met het idee om net als The Message lessen aan te bieden op het voortgezet onderwijs. Het bestuur en Alko Stoel (oprichter) vond dit een geweldig idee. Jarenlang was hij een fan van de band The World Wide Message Tribe (later the Tribe met o.a. Lindz West van Lz7) wat nu The Message Trust is. Een organisatie met 5 bands die scholen in gaat om lessen te verzorgen en aan het eind van de week een evangelisch concert.

Aangezien de relatie met de lokale club Rembrandt erg goed was besloten we er voor te gaan. Rembrandt besloot weer de grote zaal gratis beschikbaar te stellen voor een concert en de scholen waren ineens razend enthousiast over de workshops die we aanboden. De show werd druk bezocht met 270 gereserveerde kaarten van jongeren uit de scholen. Precies wat we altijd al wilden. Jongeren van de straat! Jongeren die God niet kenden op een concert! Tijdens het concert werd het evangelie gedeeld door 1 van de Dj’s en jongens die stoer binnen kwamen lopen zaten even later huilend van geluk bij de nazorg. Een groot wonder wat er gebeurde. God liet duidelijk zien dat dit de weg was. Na het concert zaten de bestuursleden na te praten in de auto over wat er nu eigenlijk gaande was. Plotseling kregen we een tweet met de bijbeltext uit Handelingen.  Handelingen: 2:47  Ze prezen God en stonden in de gunst bij het hele volk. En iedere dag vergrootte de Heer de groep van hen die gered worden.

Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon

Afterbeat 2013

Alles leek duidelijk te worden. God heeft de tijd genomen om de harten van mensen in Veendam te bewerken. Juist in Veendam waar slechts 2% van de bevolking geregistreerd staat als christen laat God zien dat als we in de gunst van het volk staan, alles in zijn naam mogelijk is. Maar tegelijk zorgt God ervoor dat wij als mensen aantrekkelijk zijn. Scholen waar we niet welkom waren, heten ons welkom en de plaatselijke horeca ondernemers verwelkomden ons in hun club of bar. Na 2013 besloten we de focus voorlopig alleen te hebben op deze werkwijze. Workshops op scholen, gratis kaarten uitdelen en een show in de plaatselijke bar of discotheek. In 2014 bleek dat deze visie/formule die, door Gods weg te volgen, naar voren kwam, weer een succes. Honderden jongeren kwam naar de plaatselijke club voor een show met de Transform DJs en MC Prophet. Ook kwam er een een 2e locatie in Kolummerzwaag, Afterbeat Noord Oost Friesland.

Beelden van het evenement (verhaal gaat verder onder de video)

Bron: Youtube EO Beam

Een verassende wending in de geschiedenis van Afterbeat

Hedendaags werken we nog steeds met dezelfde formule probeerden we of we nog meer projecten zoals deze in Nederland kunnen wegzetten. Echter er bleek een verassende wending in de geschiedenis van Afterbeat te komen.

Alko Stoel was niet alleen de oprichter en voorzitter van de Stichting maar begon daarnaast voor de Transform DJs te werken. Alko zette een brekingsagentschap op en begon met verschillende bands te werken. Transform DJs was de hoofdact en Alko toerde met de band uiteindelijk over de hele wereld nadat hij gevraagd werdt om de band volledig te managen. Een ongelofelijke droom die uit kwam.

Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon, glimlacht, tekst

Alko Stoel

Door het vele reizen kwam Alko Stoel veel in het buitenland terecht. Na een ontmoeting met de Schotse DJ Sonar Zone a.k.a. Tim Thomson vroeg Alko of hij eens wou draaien in Veendam bij Afterbeat. Tim was zo enorm enthousiast over de visie van Afterbeat dat hij een spreekbeurt voor Alko regelde bij de jeugd in zijn kerk. In februari 2016 sprak Alko samen met Jan Lanser (bestuur) bij de Synergie jeugd van The Vine Church in Dunfermline. Tijdens de kerkdienst op zondag werden Jan en Alko naar voren geroepen en geprofeteerd dat ze zoals sprinkhanen over de hele wereld zouden reizen. Op zondag avond kreeg Alko hevige koorts tijdens de reis terug. Voor zijn vertrek had Alko met zijn vrouw Miriam besloten om te stoppen als jeugdleider bij de kerk omdat het werk met Afterbeat en zijn bedrijf te druk werd. Maar Alko was overtuigd dat het verder moest gaan. Ondanks de koorts vertelde Alko bij thuiskomst dat God had laten zien in Schotland dat ze de jeugd op moesten zetten zoals het Synergie model. Maar Alko vertelde zo enthousiast ondanks de koorts over Schotland en de belevenissen dat Miriam het gevoel kreeg dat ze toch nog even door moesten gaan als jeugdleiders. En het bleek in hun kerk een enorme zegen te zijn op dat moment.

Na deze reis zijn Alko en Jan inderdaad over de hele wereld op verschillende plekken beland met de Transform DJs. Dus de profetie kwam uit. Na de Verenigde Staten en Canada bleek Schotland toch een plek waar ze steeds terug kwamen. Tijdens een band de reizen kwam Alko in contact met Tim Chesire. De manager van The Message in Schotland. Deze was enorm enthousiast over het werk van Afterbeat en wou een manier zoeken om te investeren. Alko had verschillende ontmoetingen en kwam uiteindelijk op het hoofdkantoor in Manchester terecht. Dit gesprek met oud bandlid en oprichter Andy Hawthorne van The World Wide Message Tribe & The Message Trust liep echter op niets uit. Maar Alko had het gevoel dat God zei dat hij via een achterdeur toch nog binnen zou komen.

De droom van Tim Thomson was om in Schotland Afterbeat op te zetten. In Augustus 2016 organiseerde The Vine Church in samenwerking met Stichting Afterbeat een soort trial door met Transform DJs een concert te organiseren. Tijdens dit evenement kwamen er 30 jongeren tot bekering! Echt ongelofelijk.

In Februari 2017 werd Alko uitgenodigd om in The Vine Church in Dunfermline te komen spreken. Een dienst om fondsen te werven voor het werk van de Stichting in Nederland. Drie weken voor de betreffende datum zat Alko met Transform DJs in Washington D.C. (Verenigde Staten) en kreeg een telefoontje dat het zeer snel achteruit ging met zijn moeder die terminaal kanker had. Een boodschap die een dag zou komen. Bij terugkomst leefde de moeder van Alko nog 2 weken en overleed op 11 februari 2017. Een week voordat hij zou spreken in the Vine. Alko belde Tim Thomson op en zei dat hij wel zou komen met zijn familie maar niet een preek kon voorbereiden. Tim vertrouwde erop dat Gods geest mij zou helpen dit toch te doen.

Gedurende de week was er enorme strijd.  De begrafenis moest geregeld worden en de datum werd vastgezet op donderdag 16 februari. Alleen was er een probleem. Alko’s oom verloor niet alleen zijn eigen zus maar dezelfde nacht overleed ook zijn schoonzus. Hierdoor moest de begrafenis verplaatst worden naar de vrijdag. De dag dat Alko met zijn gezin zou uitreizen naar Schotland. Het kon dus niet doorgaan. Maar God besloot anders doordat iemand een nieuwe ticket kocht voor het gezin op de zaterdag ochtend. Vervolgens ging de auto stuk en was de avond voor vertrek het paspoort van hun dochter zoek. Uiteindelijk is het gezin zonder dochter vertrokken. De dochter kon gelukkig logeren bij familie. Eenmaal daar ervoeren Alko en Miriam iets bijzonders. Iets wat niet uit te leggen was. God was in alles. Miriam mocht meezingen in het aanbiddingsteam en Alko sprak. Bij thuiskomst hadden ze beide het gevoel dat God hen riep naar Schotland. Iets wat absoluut niet binnen hun toekomstvisie lag. Hun hart lag in Veendam. Toch werd het verlangen steeds groter en onderzochten ze de mogelijkheid om eventueel Afterbeat uit te breiden naar Schotland. Er was al eerder een concert georganiseerd maar misschien wou God wel een stap verder zetten.

Tijdens het proces dit te onderzoeken gingen alle deuren open naar The Message Schotland. De manager had geen tijd om het scholenwerk in Schotland op te zetten en vroeg Alko of hij niet in plaats van Afterbeat het scholenwerk in Schotland kon opzetten. Een regelrechte droom voor Alko! Een lang proces begon van fundraisen, reizen & het plannen van een verhuizing. Tijdens dit proces ontstond er een sterke partnership met  the Message Trust en Afterbeat. Langzaam ontstond er een droom om Afterbeat & the Message te versmelten tot een hub in Nederland.

In Juli 2018 vertrok de familie Stoel naar Schotland. Er werd gewerkt aan een project in Februari 2019 in Schotland met een week Afterbeat Veendam erna. Uiteindelijk werd het een scholentour met Transform DJs in Schotland, Engeland & Nederland. Rond de 1500 jongeren hoorden het evangelie en ongeveer 100 besloten om Jezus te willen volgen. Alko is niet meer een bestuurslid maar werkt nog wel op afstand vrijwillig voor Afterbeat in overeenstemming met the Message Schotland. Maikel Owen van Deest is nu projectleider in Veendam en kreeg het voor elkaar in twee weken tijd om enorm veel lessen ingeboekt te krijgen vanuit het voortgezet onderwijs in Veendam.