Op het Zion Festival in Onstwedde hebben we weer in samenwerking met artiesten uit Engeland een aantal workshops en spreekbeurten verzorgt. De workshops gingen vooral over het onderwerp identiteit.

Jongeren zijn bezig om hun identiteit te ontwikkelen. Zij worstelen met vragen als: ‘wie ben ik?’, ‘wat kan ik?’ en ‘wat wil ik?’ In verschillende omgevingssystemen waarin ze participeren zoals gezin, school, vriendengroep, club wordt van hen verwacht dat ze passend rolgedrag laten zien. Omdat ieder systeem eigen rolverwachtingen kent, kunnen jongeren te maken krijgen met tegengestelde rollen. Dat kan hen in verwarring brengen wat kan leiden tot onder andere agressiviteit, teruggetrokkenheid, minderwaardigheid, depressiviteit. Als ze ook niet kunnen voldoen aan ideaalbeelden die de omgeving wenst, dan kunnen ze hun identiteit ook op een andere wijze proberen vorm te geven. Dat kan bijvoorbeeld door aansluiting te zoeken bij radicale groepen of bij leeftijdgenoten waar drugs, alcohol of seks centraal staan.

De artiesten van Afterbeat weten open creatieve manier hoe in gesprek te gaan met jongeren om zo samen met hun te ontdekken wie ze mogen zijn. En op welke manier kan het geloof hier op een positieve manier in bijdragen?

Written by admin